MediSpo Akademie

Vzdělávání v MediSpo Akademii

Propojení fitness sektoru a zdravotnického sektoru stále naráží na mnohá úskalí. Největší problém je nedůvěra obou sektorů obecně. Již několik let se snažíme s Českou komorou fitness o propojení nejen vzdělávání, ale především o realizaci pohybových aktivit lidí s civilizačním onemocněním ve fitness.
A to je jeden z cílů vzniku MediSpo Akademie.

Máte-li zájem se do procesu zapojit, budeme rádi, když se stanete členy MediSpo Akademie. Workshopy jsou dobrovolné a lze je považovat za přípravu k profesní kvalifikaci (PK) Instruktor pohybových aktivit se zaměřením na civilizační onemocnění.
Workshopů od MediSpo Akademie se můžete účastnit online i prezenčně. Video archiv a testy k ověření znalostí budou součástí E-learningu MediSpo Akademie. Na teoretické workshopy pak budou, pod vedením profesionálů, navazovat praxe s klienty/pacienty v rámci programů Healthy Fitness Club – VŠTJ. Zde vás naučíme a poskytneme prostředí pro vedení „tělovýchovní“ dokumentace. Budete si moci vyzkoušet získané znalosti v praxi, poskytneme vám prostředí a naučíme vést „tělovýchovnou“ dokumentaci.
,,Fitness sektor je podle mě v budoucnosti naděje pro mnoho našich pacientů – nejen obézních a diabetiků, ale i seniorů a celé populace.“

Zobrazit více

Zakladatel MediSpo Akademie
prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Nejčastěji kladené dotazy

Pro koho jsou kurzy určené?

 • Fitness trenér / instruktor pohybových aktivit
 • Nutriční terapeut / výživový poradce
 • Psycholog / kouč
 • Lékař / zdravotní sestra
 • Každý, kdo se zajímá o zdravý životní styl

Jaké jsou možnosti účasti na kurzech?

 • Workshopy jsou určené pro všechny, nejsou podmíněné dosaženým vzděláním nebo praxí
 • Možnost absolvovat kurzy prezenčně nebo online

Co je obsahem kurzů?

 • Workshopy přibližují práci s klienty s civilizačními onemocněními a dalšími omezeními
 • Propojení sektoru zdravotnictví a fitness sektoru nejen teoreticky, ale i v praxi
 • Jsou vhodnou přípravou k profesní kvalifikaci: Instruktor/instruktorka pohybových aktivit osob s civilizačními onemocněními (kód: 74-019-N)
 • Podmínky pro její složení jsou ZDE

Co získá absolvent kurzu?

 • Účastníci obdrží po absolvování workshopu certifikát o účasti (forma prezenční i online).
 • Video záznam přednášky, edukační materiály a možnosti testovat se v našem E- learningu:
 • pro nečleny pouze 30 dní zdarma
 • pro členy po celou dobu členství (dle zakoupeného členství 6 měsíců nebo 1 rok)

Plánované workshopy

PRAXE - PRVNÍ HODINA S NEZNÁMÝM KLIENTEM

Dní

Hodin

Minut

Sekund

Datum:

23. 07. 2024 ┊ 18:00

Místo:

Plavecký stadion Podolí

Cena:

od 990 Kč

Zobrazit informace
Koupit
kurz
Přednášející Alternativa Téma Minuty
Praxe prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
Anamnéza
Získání důležitých informací o klientovi nejen ze strany motivace a cíle, ale především ze strany zdravotních rizik. Stratifikace rizik a potřeby konzultace s lékařem nebo fyzioterapeutem. Zdravotní rizika, která ovlivňují preskripci pohybové aktivity.
-
Praxe Mgr. Ondřej Kádě / Pavel Kraus
První hodina na "sportovišti" - základní pojmy zátěžové fyziologie
Praktický postup s klientem na první hodině po získání anamnézy, výběr prvních testů pro stanovení intenzity, vedení tělovýchovné dokumentace. Stanovení parametrů pro sledování efektů, stanovení krátkodobých a dlouhodobých cílů. - základní testování
-
Praxe prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
Kazuistiky - "chyby" v praxi + diskuse
Příklady táhnou. Ovšem nejen ty pozitivní, ale především chybami se člověk učí. Proč se nepoučit z chyb jiných. Kvalitní rozbor jednotlivých situací nám umožní předcházet dalším chybám, resp. poškození. I zbytečné přetížení prodlouží např. regeneraci a tím oddálí dosažení cíle.
-
Praxe prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
Monitoring a komunikace s pacienty
Využití moderních technologií pro adherenci - Čas pro zdraví
-
Praxe prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
Individuální konzultace přinesených kazuistik
Měření složení těla - porovnání metodik, jejich úskalí, interpretace. Výběr optimálních metod, pro hodnocení efektu redukčního režimu.
-

* Kapacita míst, pouze 30 účastníků prezenčně

PRAXE - DIEABETIK VE FITNESS

Dní

Hodin

Minut

Sekund

Datum:

06. 08. 2024 ┊ 18:00

Místo:

Plavecký stadion Podolí

Cena:

od 990 Kč

Zobrazit informace
Koupit
kurz
Přednášející Alternativa Téma Minuty
Praxe prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
Diabetes 1. a 2. typu - terminologie a základní info
Diabetes 1 a 2. typu - základní rozdíly v etiopatogenezi, hyperglykémie, hypoglykémie. Přidružená onemocnění, která mohou doprovázet diabetes a mohou modifikovat preskripci pohybových aktivit, základní terminologie.
-
Praxe prof. MUDr. Martin Matoulek, PhD. / Mgr. Ondřej Kádě
Co vše ovlivňuje hladinu cukru?
Reakce hladiny cukru (glykémie) na vnější podněty - jídlo, pohybová aktivita, sport, stres. Specifické situace - příklady z praxe.
-
Praxe prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
Zásady preskripce pohybové aktivity při cukrovce
Anamnéza, stanovení cílů, testování v praxi - prevence hypoglykémií, vybavení diabetika před pohybovou aktivitou. Monitoring glykémie před v průběhu a po zátěži.
-
Praxe prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
Zhodnocení rizika diabetika ve fitness + živé kazuistiky
Potřeba lékaře, konzultace klienta s diabetem event. dalšími přidruženými onemocněními - potřeba zátěžového testu pod odborným dohledem. Hodnocení efektu pohybové aktivity a rizik.
-

* Kapacita míst, pouze 30 účastníků prezenčně

PRAXE - OBEZITA

Dní

Hodin

Minut

Sekund

Datum:

23. 08. 2024 ┊ 18:00

Místo:

Plavecký stadion Podolí

Cena:

od 990 Kč

Zobrazit informace
Koupit
kurz
Přednášející Alternativa Téma Minuty
Praxe prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
Obezita a komunikace s obézním – výběr pohybové aktivity
Obezita, anamnéza s důrazem na sportovní risk/benefit pohybu
-
Praxe prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. / Pavel Kraus
Testování, zkušenosti s tréninkem obézních s fibrilací síní
Program Prague 25 – živé kazuistiky
-
Praxe prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
Využití moderních technologií
Moderní technologie pro sledování efektu redukčních programů, komunikace s klienty, hodnocení efektu.
-
Praxe prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
Živé kazuistiky – příklady
Zkušenosti s pohybovou aktivitou, komunikace s lidmi s obezitou, zkušenosti s hubnutím. Teorie a realita. Návody pro vlastní praxi.
-

* Kapacita míst, pouze 30 účastníků prezenčně

Uskutečněné workshopy

PRVNÍ HODINA S NEZNÁMÝM KLIENTEM

Datum:

16. 03. 2023 ┊ 14:00

Místo:

VŠTVS Palestra (Slovačíkova 400/1, Praha 19)

Cena:

od 1290 Kč

Zobrazit informace
Koupit
E-learning
Přednášející Alternativa Praxe Téma Minuty
Teorie prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
Anamnéza
Získání důležitých informací o klientovy nejen ze strany motivace a cíle, ale především ze strany zdravotních rizik. Stratifikace rizik a potřeby konzultace s lékařem nebo fyzioterapeutem. Zdravotní rizika, která ovlivńují preskripci pohybové aktivity.
50+10
Praxe Mgr. Ondřej Kádě
První hodina na "sportovišti"
Praktický postup s klientem na první hodině po získájí anamnézy, výběr prvních testů pro stanovení intenzity, vedení tělovýchovné dokumentace. Stanovení parmaetrů pro sledování efektů, stanovení krátkodobých a dlouhodobých cílů.
30
Teorie prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
Motivace k dlouhodobému programu - jak ji zvýšit
Motivace k dlouhodobým cílům. Vítězstství lékaře je přivést svého pacienta do fitness, resp. k instruktorovi pohybu. Zde ke dostatek času, jak stanovit reálné cíle a motivovat pacienta/klienta k dlouhodobému programu, resp. do doby než uvidí první hamtatelné výsledky. Základní znalost fyziologických změn při zvyšování jakékoliv zdatnosti jsou podmínkou. U nezdatných osob však vše funugje jinak naž u sportovců.
20+10
přestávka, dotazy 15
Praxe Mgr. Ondřej Kádě
Objektivní nález - testování v praxi
Základní testování v praxi u nezdatných klientů - výběr testu, realizace, zhodnocení výsledků. Adaptace na zátěž.
30
Praxe prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
Interpretace složení těla - jednotlivé metody
Měření složení těla - porovnání metodik, jejich úskalí, interpretace. Výběr optimálních metod, pro hodcení efektu redukčního režimu.
30
Praxe prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
Kazusitiky - “chyby" - v praxi
Příklady táhnou. Ovšem nejen ty pozitivní, ale především chybami se šlověk učí. Proč se nepoučit z chyb jiných. Kvylitní rozbor jednotlivých situací nám umožní předcházet dalším chybám, resp. poškození. I zbytečné přetížení prodlouží např. regeneraci a tím oddálí dosažení cíle.
30+30

* Kapacita míst, pouze 30 účastníků prezenčně

OBEZITA I

Datum:

06. 04. 2023 ┊ 14:00

Místo:

VŠTVS Palestra (Slovačíkova 400/1, Praha 19)

Cena:

od 1290 Kč

Zobrazit informace
Koupit
E-learning
Přednášející Alternativa Praxe Téma Minuty
Teorie prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
Obezita - terminologie - úvod, anamnéza
Obezita - Obezita v ČR - současnýstav. Etiopatogenzeze, vývohj hmotnosti v průběhu života, přidružená onemocnění, která lze očekávat u obézní a která mohou modifikovat preskripci pohybových aktivit, důležité informaci před zahájením pohybového programu.
45
Teorie Mgr. Alžběta Staňová
Energetický výdej + energetický příjem a jeho odhad/měření
Určení energetického výdeje a příjmu je velmi obtížné, neboť ho ovlivňuje hned několik faktorů. V rámci přednášky si povíme, z čeho se energetická bilance skládá, jak ji určit a proč odhady bývají dost nepřesné.
30
Teorie Mgr. Alžběta Staňová
Zásady redukční diety pro každého?
Redukční dieta není jedinou univerzální dietou a je potřeba jí nastavit podle individuálních potřeb daného klienta. Obsahem přednášky bude, jak správně energetickou potřebu určit, a to i bez znalostí klidového energetického výdeje.
45
přestávka, dotazy 15
Teorie prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
Obezita - moderní metody hubnutí - předpoklad úspěchu?
Moderní postupy v léčběš obezity, potřeba psychologa, efektivní farmakoterapie., baratrická chirurgie. Komunikace s lékaři. Definování úspěchu "hubnutí" a jak k němu naplánovat cestu?
45
Praxe prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
Monitoring parametrů v domácích podmínkách
Aplikace pro monitoring tělesné zátěže - objektivizace zatížení, monitorování efektu prvních hodin pohybové aktivity, monitorování dlouhodobých cílů.
30
-

* Kapacita míst, pouze 30 účastníků prezenčně

VYSOKÝ KREVNÍ TLAK

Datum:

20. 04. 2023 ┊ 14:00

Místo:

VŠTVS Palestra (Slovačíkova 400/1, Praha 19)

Cena:

od 1290 Kč

Zobrazit informace
Koupit
E-learning
Přednášející Alternativa Praxe Téma Minuty
prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
Vysoký krevní tlak - terminologie, léčba
Vysoký krevní tlak je nejčastější metabolické onemocnění, které je spojeno s obezitou ačkoliv "hypertenzí" trpí i štíhlí. Základní terminologie. Farmakoterapie v léčbě, která ovlivńuje preskripci poyhbové aktivity. Fyziologické hodnoty, klinické projevy dekompenzace krevního tlaku.
45
prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
Měření krevního tlaku - praxe
Měření krevního tlaku v domácích podmínkách a ve fitness. Úskalí měření krevního tlaku, interpretace, zátěžový test ve fitness. Proč používat měření ve fitness, interpretace výsledků měření.
30
Mgr. Alžběta Staňová
Výživa při vysokém krevním tlaku - Obsah soli v potravinách - sestavení jídelníčku s nižším obsahem soli
Zásady správné výživy při vysokém krevním tlaku. Obsah soli v potravinách - sestavení jídelníčku s nižším obsahem soli při zachování chuti. Příklady jídelníčků s nízkým obsahem soli.
45
přestávka, dotazy 15
prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
Pohybová aktivita a vysoký krevní tlak - fyziologie zátěže
Fyziologie zátěže - krevní tlak, srdeční/tepová frekvence. Aerobní vs. silová zátěž. Podmínky pro měření krevního tlaku v klidu a zátěži, zátěžový test ve fitnes. Potřeba lékaře při preskripci pohybové aktivity klienta s vysokým krevním tlakem.
45
Praxe prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
Srdeční/tepová frekvence - intenzita zátěže pro trénink
Srdeční a tepová frekvence - fyziologie a patofyziologie, Borgova škála a její využití u klientů s vysokým krevním tlakem a klientů s nízkou fyzickou zdatností. Má smysl stanovení tréninkových tepových frekvencí. Variabilita srdeční frekvence.
30
Praxe Mgr. Ondřej Kádě
Testování v praxi - statická/dynamická zátěž
Provádění zátěžových testů ve fitness a jejich význam - krevní tlak, srdeční/tepová frekvence. Rizika pozátěžové hypotenze, klinické projevy vysokého krevního talku.
45

* Kapacita míst, pouze 30 účastníků prezenčně

DIABETIK VE FITNESS I

Datum:

11. 05. 2023 ┊ 14:00

Místo:

VŠTVS Palestra (Slovačíkova 400/1, Praha 19)

Cena:

od 1290 Kč

Zobrazit informace
Koupit
E-learning
Přednášející Alternativa Praxe Téma Minuty
prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
Diabetes 1. a 2. typu - terminologie + základní info
Diabetes 1 a 2. typu - základní rozdíly v etiopatogenezi, hypergylkémie, hypoglykémie. Přidružená onemocnění, která mohou doprováze diabetes a mohou modifikovat preskripci pohybových aktrivit, základní terminologie.
45
prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
Co vše ovlivňuje hladinu cukru?
Reakce hladiny cukru (glykémie) na vnější podněty - jídlo, pohybová aktivita, sport, stres. Specifické stuace - příklady z praxe.
30
Bc. Nikola Křesáková
Zásady diabetické diety - glykemický index, glykemický load
Zásady diabetické diety u diabetiků 1. a 2. typu - základní rozdíly a zásady při prekripci pohybové aktivity.
45
prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
Zásady preskripce pohybové aktivity při cukrovce
Anamnéza, stanovení cílů, testování v praxi - prevence hypogylkémií, vybavení diabetika před pohybovou aktivitou. Monitoring glykémie před v průběhu a po zátěži.
60
Bc. Nikola Křesáková
Hypoglykémie + první pomoc
Hypoglykémie, klinické projekvy, léčba, resp. první pomoc. Prevence vzniku hypoglykémií, Němá hypoglykémie.
15
prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
Zhodnocení rizika diabetika ve fitness
Potřeba lékaře, konzultace klienta s diabetem event. dalšěími přidružeýi onemocněními - potřeba zátěžového tstu pod odborným dohledem. Hodnocení efektu pohybové aktivity a rizik.
45
123456 -

* Kapacita míst, pouze 30 účastníků prezenčně

OBEZITA II

Datum:

15. 06. 2023 ┊ 14:00

Místo:

VŠTVS Palestra (Slovačíkova 400/1, Praha 19)

Cena:

od 1290 Kč

Zobrazit informace
Koupit
E-learning
Přednášející Alternativa Praxe Téma Minuty
Teorie MUDr. Marcela Hašpicová
Vyšetření hybného systému ve fitness
Nejčastější odchylky hybného systému u obézních (artróza nosných kloubů, boelsti zad atd.) modifikující výběr pohybové aktivity pro klienty s nadváhou a obezitou.
45
Praxe MUDr. Marcela Hašpicová
Vyšetření hybného systému ve fitness v praxi
Možnosti "vyšetření" pohybového apaprátu ve fitness, Základní diagnostika a zásady správné preskripce pohybové aktivity u klientů s nadváhou a obezitou z hlediska rehabilitačního lékaře, resp. fyzioterpaeuta.
45
Teorie PhDr. Nelly Kalinová
Nejčastější překážky v hubnutí
Proč nefungují jednoduché redukční diety s pohybovou aktivitoui? Obezita je nemoc duše. Role psychologa a jeho potřeba v redukčním režimu.
30
Teorie PhDr. Nelly Kalinová
Poruchy příjmu potravy nejen u obézních
Poruchy příjmu potravy, které je nezbytné řešit mimo fitness a kdfy se pordadit s odborníky a s kým?
30
přestávka, dotazy 15
prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
Využití moderních technologií
Moderní technologie pro sledování efektu redukčních porogramů, komnunikace s klienty, hodnocení efektu.
30
prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
Živé kazuistiky - příklady
Zkuišenosti s pohybovou aktivitou, komunikace s lidmi s obezitou, zklušenosti s hubnutím. Teorie a realita. Návody pro valstní praxi.
45

* Kapacita míst, pouze 30 účastníků prezenčně

SPECIFIKA SENIORŮ - OSTEOPORÓZA

Datum:

29. 06. 2023 ┊ 14:00

Místo:

VŠTVS Palestra (Slovačíkova 400/1, Praha 19)

Cena:

od 1290 Kč

Zobrazit informace
Koupit
E-learning
Přednášející Alternativa Praxe Téma Minuty
MUDr. Radka Doležalová, Ph.D.
Osteoporóza - definice, terminologie
Ostoporóza a metabolismus kosti, Základní terminologie, příščina vzniku, diagnostika a léčba.
30
MUDr. Radka Doležalová, Ph.D.
Osteoporóza - příčiny, prevence a léčba
Prevence osteoporózy, význam pohybové aktivity a výživy u seniroů.
30
Mgr. Alžběta Staňová
Specifika výživy seniorů - prevence sarkopenie
Specifika výživy u seniorů, nejčastější přidružená onemocnění spojena s vyšším věkem. Role vit D, vápníku a bílkovin. Záísady správníé výživy u seniorů v průběhu poyhbového programu.
45
Bc. Jana Poláchová
Zásady pohybu ve vyšším věku
Úskalí a rizika preskripce pohybové aktivity u senirů, Hodnocení zdatnosti, Rozdíl v preskripci u seniorů a maldých, testování zdatnosti.
60
prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
Rizika pohybu seniorů + specifika výživy při pohybu
Přidružená onemocnění u seniorů, pitný režiim - ani moc ani málo!
30
Praxe Bc. Jana Poláchová
Testování zdatnosti ve vyšším věku
Výbvěr testů ve fitness, testování v domácích podmínkách. Rizika testování v praxi.
45
-

* Kapacita míst, pouze 30 účastníků prezenčně

LÉČBA NADVÁHY A OBEZITY

Datum:

23. 11. 2023 ┊ 14:00

Místo:

Lékařský dům

Cena:

od 1290 Kč

Zobrazit informace
Registrovat
kurz
Přednášející Alternativa Téma Minuty
prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
Zahájené představení společnosti klinické obezitologie
15
prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
Obezita - epidemiologie, etiologie, výykt v ČR - vývoj
20
MUDr. Pavla Žůrková
Anamnéza, antropometrické vyšetření, nejčastější biochemické odchylky
20
Mgr. Alžběta Staňová
Zásady redukční diety, VLCD diety na lůžku/ambulantně - role nutričního terapeuta
30
prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D
Pohybová aktivita - risk/benefit - preskripce pohybu z ambulance - risk/benefit
20
Přestávka 15
PhDr. Nelly Kalinová
Psychodiagnostika a psychoterapie- role psychologa
20
MUDr. Ondřej Mikeš
Farmakoterapie obezity - principy, dostupnost- stategie - potravinový doplněk/vs. lék
20
MUDr. Tomaš Záhora
Bariatrická chirurgie - typy operační výkonu, indikace
20
Demence a životní styl
20
MUDr. Jiří Štefan
Role nutričního terapeuta v AA
20
prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
Moderní technoogie v řízení životního stylu
20

* Kapacita míst, pouze 30 účastníků prezenčně

Přejít nahoru