MediSpo Akademie

Vzdělávání v MediSpo Akademii

Propojení fitness sektoru a zdravotnického sektoru stále naráží na mnohá úskalí. Největší problém je nedůvěra obou sektorů obecně. Již několik let se snažíme s Českou komorou fitness o propojení nejen vzdělávání, ale především o realizaci pohybových aktivit lidí s civilizačním onemocněním ve fitness.
A to je jeden z cílů vzniku MediSpo Akademie.

Máte-li zájem se do procesu zapojit, budeme rádi, když se stanete členy MediSpo Akademie. Workshopy jsou dobrovolné a lze je považovat za přípravu k profesní kvalifikaci (PK) Instruktor pohybových aktivit se zaměřením na civilizační onemocnění.
Workshopů od MediSpo Akademie se můžete účastnit online i prezenčně. Video archiv a testy k ověření znalostí budou součástí E-learningu MediSpo Akademie. Na teoretické workshopy pak budou, pod vedením profesionálů, navazovat praxe s klienty/pacienty v rámci programů Healthy Fitness Club – VŠTJ. Zde vás naučíme a poskytneme prostředí pro vedení „tělovýchovní“ dokumentace. Budete si moci vyzkoušet získané znalosti v praxi, poskytneme vám prostředí a naučíme vést „tělovýchovnou“ dokumentaci.
,,Fitness sektor je podle mě v budoucnosti naděje pro mnoho našich pacientů – nejen obézních a diabetiků, ale i seniorů a celé populace.“

Zobrazit více

Zakladatel MediSpo Akademie
prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Nejčastěji kladené dotazy

Pro koho jsou kurzy určené?

 • Fitness trenér / instruktor pohybových aktivit
 • Nutriční terapeut / výživový poradce
 • Psycholog / kouč
 • Lékař / zdravotní sestra
 • Každý, kdo se zajímá o zdravý životní styl

Jaké jsou možnosti účasti na kurzech?

 • Workshopy jsou určené pro všechny, nejsou podmíněné dosaženým vzděláním nebo praxí
 • Možnost absolvovat kurzy prezenčně nebo online

Co je obsahem kurzů?

 • Workshopy přibližují práci s klienty s civilizačními onemocněními a dalšími omezeními
 • Propojení sektoru zdravotnictví a fitness sektoru nejen teoreticky, ale i v praxi
 • Jsou vhodnou přípravou k profesní kvalifikaci: Instruktor/instruktorka pohybových aktivit osob s civilizačními onemocněními (kód: 74-019-N)
 • Podmínky pro její složení jsou ZDE

Co získá absolvent kurzu?

 • Účastníci obdrží po absolvování workshopu certifikát o účasti (forma prezenční i online).
 • Video záznam přednášky, edukační materiály a možnosti testovat se v našem E- learningu:
 • pro nečleny pouze 30 dní zdarma
 • pro členy po celou dobu členství (dle zakoupeného členství 6 měsíců nebo 1 rok)

OBEZITA I

Dní

Hodin

Minut

Sekund

Datum:

06. 04. 2023 ┊ 14:00

Místo:

VŠTVS Palestra (Slovačíkova 400/1, Praha 19)

Cena:

od 1290 Kč

Zobrazit informace
Přednášející Alternativa Praxe Téma Minuty
Teorie prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
Obezita - terminologie - úvod, anamnéza
Obezita - Obezita v ČR - současnýstav. Etiopatogenzeze, vývohj hmotnosti v průběhu života, přidružená onemocnění, která lze očekávat u obézní a která mohou modifikovat preskripci pohybových aktivit, důležité informaci před zahájením pohybového programu.
45
Teorie Mgr. Alžběta Staňová
Energetický výdej + energetický příjem a jeho odhad/měření
Plánování pohybové aktivity v rámci redukčního programu, evfent. redukční diety. Výpočet energetické potřeby vs. adaptace na nízký výdej, měření klidového energetického výdeje, měření výdej při sportu a pohybových aktivitách.
30
Teorie Mgr. Alžběta Staňová
Zásady redukční diety pro každého?
Základní kroky k sestavení udržitelné reukční diety aneb proč moderní a úspěšné diety sociálních sítí nefungují v praxi? Proč fungují jen krátkodobě?
45
přestávka, dotazy 15
Teorie prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
Obezita - moderní metody hubnutí - předpoklad úspěchu?
Moderní postupy v léčběš obezity, potřeba psychologa, efektivní farmakoterapie., baratrická chirurgie. Komunikace s lékaři. Definování úspěchu "hubnutí" a jak k němu naplánovat cestu?
45
Praxe Bc Klára Lahodová
Monitoring parametrů v domácích podmínkách
Aplikace pro monitoring tělesné zátěže - objektivizace zatížení, monitorování efektu prvních hodin pohybové aktivity, monitorování dlouhodobých cílů.
30
-

* Kapacita míst, pouze 30 účastníků prezenčně

VYSOKÝ KREVNÍ TLAK

Dní

Hodin

Minut

Sekund

Datum:

20. 04. 2023 ┊ 14:00

Místo:

VŠTVS Palestra (Slovačíkova 400/1, Praha 19)

Cena:

od 1290 Kč

Zobrazit informace
Přednášející Alternativa Praxe Téma Minuty
doc. MUDr. Vladimír Tuka Ph.D.
Vysoký krevní tlak - terminologie, léčba
Vysoký krevní tlak je nejčastější metabolické onemocnění, které je spojeno s obezitou ačkoliv "hypertenzí" trpí i štíhlí. Základní terminologie. Farmakoterapie v léčbě, která ovlivńuje preskripci poyhbové aktivity. Fyziologické hodnoty, klinické projevy dekompenzace krevního tlaku.
45
doc. MUDr. Vladimír Tuka Ph.D.
Měření krevního tlaku - praxe
Měření krevního tlaku v domácích podmínkách a ve fitness. Úskalí měření krevního tlaku, interpretace, zátěžový test ve fitness. Proč používat měření ve fitness, interpretace výsledků měření.
30
Mgr. Alžběta Staňová
Výživa při vysokém krevním tlaku - Obsah soli v potravinách - sestavení jídelníčku s nižším obsahem soli
Zásady správné výživy při vysokém krevním tlaku. Obsah soli v potravinách - sestavení jídelníčku s nižším obsahem soli při zachování chuti. Příklady jídelníčků s nízkým obsahem soli.
45
přestávka, dotazy 15
prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
Pohybová aktivita a vysoký krevní tlak - fyziologie zátěže
Fyziologie zátěže - krevní tlak, srdeční/tepová frekvence. Aerobní vs. silová zátěž. Podmínky pro měření krevního tlaku v klidu a zátěži, zátěžový test ve fitnes. Potřeba lékaře při preskripci pohybové aktivity klienta s vysokým krevním tlakem.
45
Praxe prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
Srdeční/tepová frekvence - intenzita zátěže pro trénink
Srdeční a tepová frekvence - fyziologie a patofyziologie, Borgova škála a její využití u klientů s vysokým krevním tlakem a klientů s nízkou fyzickou zdatností. Má smysl stanovení tréninkových tepových frekvencí. Variabilita srdeční frekvence.
30
Praxe Mgr. Ondřej Kádě
Testování v praxi - statická/dynamická zátěž
Provádění zátěžových testů ve fitness a jejich význam - krevní tlak, srdeční/tepová frekvence. Rizika pozátěžové hypotenze, klinické projevy vysokého krevního talku.
45

* Kapacita míst, pouze 30 účastníků prezenčně

DIABETIK VE FITNESS I

Dní

Hodin

Minut

Sekund

Datum:

11. 05. 2023 ┊ 14:00

Místo:

VŠTVS Palestra (Slovačíkova 400/1, Praha 19)

Cena:

od 1290 Kč

Zobrazit informace
Přednášející Alternativa Praxe Téma Minuty
prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
Diabetes 1. a 2. typu - terminologie + základní info
Diabetes 1 a 2. typu - základní rozdíly v etiopatogenezi, hypergylkémie, hypoglykémie. Přidružená onemocnění, která mohou doprováze diabetes a mohou modifikovat preskripci pohybových aktrivit, základní terminologie.
45
prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
Co vše ovlivňuje hladinu cukru?
Reakce hladiny cukru (glykémie) na vnější podněty - jídlo, pohybová aktivita, sport, stres. Specifické stuace - příklady z praxe.
30
Bc. Nikola Křesáková
Zásady diabetické diety - glykemický index, glykemický load
Zásady diabetické diety u diabetiků 1. a 2. typu - základní rozdíly a zásady při prekripci pohybové aktivity.
45
prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
Zásady preskripce pohybové aktivity při cukrovce
Anamnéza, stanovení cílů, testování v praxi - prevence hypogylkémií, vybavení diabetika před pohybovou aktivitou. Monitoring glykémie před v průběhu a po zátěži.
60
Bc. Nikola Křesáková
Hypoglykémie + první pomoc
Hypoglykémie, klinické projekvy, léčba, resp. první pomoc. Prevence vzniku hypoglykémií, Němá hypoglykémie.
15
prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
Zhodnocení rizika diabetika ve fitness
Potřeba lékaře, konzultace klienta s diabetem event. dalšěími přidružeýi onemocněními - potřeba zátěžového tstu pod odborným dohledem. Hodnocení efektu pohybové aktivity a rizik.
45
123456 -

* Kapacita míst, pouze 30 účastníků prezenčně

SPECIFIKA SENIORŮ - OSTEOPORÓZA

Dní

Hodin

Minut

Sekund

Datum:

25. 05. 2023 ┊ 14:00

Místo:

VŠTVS Palestra (Slovačíkova 400/1, Praha 19)

Cena:

od 1290 Kč

Zobrazit informace
Přednášející Alternativa Praxe Téma Minuty
MUDr. Radka Doležalová, Ph.D.
Osteoporóza - definice, terminologie
Ostoporóza a metabolismus kosti, Základní terminologie, příščina vzniku, diagnostika a léčba.
30
MUDr. Radka Doležalová, Ph.D.
Osteoporóza - příčiny, prevence a léčba
Prevence osteoporózy, význam pohybové aktivity a výživy u seniroů.
30
Mgr. Alžběta Staňová
Specifika výživy seniorů - prevence sarkopenie
Specifika výživy u seniorů, nejčastější přidružená onemocnění spojena s vyšším věkem. Role vit D, vápníku a bílkovin. Záísady správníé výživy u seniorů v průběhu poyhbového programu.
45
Bc. Jana Poláchová
Zásady pohybu ve vyšším věku
Úskalí a rizika preskripce pohybové aktivity u senirů, Hodnocení zdatnosti, Rozdíl v preskripci u seniorů a maldých, testování zdatnosti.
60
prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
Rizika pohybu seniorů + specifika výživy při pohybu
Přidružená onemocnění u seniorů, pitný režiim - ani moc ani málo!
30
Praxe Bc. Jana Poláchová
Testování zdatnosti ve vyšším věku
Výbvěr testů ve fitness, testování v domácích podmínkách. Rizika testování v praxi.
45
-

* Kapacita míst, pouze 30 účastníků prezenčně

OBEZITA II

Dní

Hodin

Minut

Sekund

Datum:

15. 06. 2023 ┊ 14:00

Místo:

VŠTVS Palestra (Slovačíkova 400/1, Praha 19)

Cena:

od 1290 Kč

Zobrazit informace
Přednášející Alternativa Praxe Téma Minuty
Teorie PhDr. Andrea Pávová, Ph.D.
Vyšetření hybného systému ve fitness
Nejčastější odchylky hybného systému u obézních (artróza nosných kloubů, boelsti zad atd.) modifikující výběr pohybové aktivity pro klienty s nadváhou a obezitou.
45
Praxe PhDr. Andrea Pávová, Ph.D.
Vyšetření hybného systému ve fitness v praxi
Možnosti "vyšetření" pohybového apaprátu ve fitness, Základní diagnostika a zásady správné preskripce pohybové aktivity u klientů s nadváhou a obezitou z hlediska rehabilitačního lékaře, resp. fyzioterpaeuta.
45
Teorie PhDr. Nelly Kalinová
Nejčastější překážky v hubnutí
Proč nefungují jednoduché redukční diety s pohybovou aktivitoui? Obezita je nemoc duše. Role psychologa a jeho potřeba v redukčním režimu.
30
Teorie PhDr. Nelly Kalinová
Poruchy příjmu potravy nejen u obézních
Poruchy příjmu potravy, které je nezbytné řešit mimo fitness a kdfy se pordadit s odborníky a s kým?
30
přestávka, dotazy 15
prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
Využití moderních technologií
Moderní technologie pro sledování efektu redukčních porogramů, komnunikace s klienty, hodnocení efektu.
30
prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
Živé kazuistiky - příklady
Zkuišenosti s pohybovou aktivitou, komunikace s lidmi s obezitou, zklušenosti s hubnutím. Teorie a realita. Návody pro valstní praxi.
45

* Kapacita míst, pouze 30 účastníků prezenčně

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.
Přejít nahoru